Gå till innehåll
Biathlon Östersund
Biathlon Östersund

Skidskyttekortet

Bild på skidskyttekortet som anger utbildning, namn, medlemsnummer

För att få hantera föreningens vapen vid träning och tävling behöver man examineras i skidskyttekortet. Examinationen består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov och tar totalt ca 1 timme att genomföra förutsatt man läst på studiematerialet innan. Efter att proven godkänts av föreningens examinatorer skickas de in till Svenska skidskytteförbundet för slutligt godkännande och registrering.

Skidskytteförbundet använder sig av appen cardskipper vilket innebär att, när de handlagt ärendet, det kommer ett sms om detta där man sedan får ladda ner appen och se sitt skidskyttekort.

Med HANTERING avses sådant som att bära vapen från kassun till skjutvall, från vapenställ till skjutplats, genomföra säkerhetskontroll och liknande. Utan skidskyttekortet får man endast, under ledares uppsikt, ladda och skjuta med ett vapen som sedan tidigare placerats på skjutplatsen ("mattan").

OBSERVERA att examination i skidskyttekortet är ett ABSOLUT KRAV för att få hantera föreningens vapen oaktat tidigare erfarenhet, egna vapenlicenser eller liknande. Det är även ett krav för aktiva utövare som fyllt 15 år och ska börja åka med vapen på ryggen på träning och tävling att ha examinerats.

OBSERVERA också att det endast gäller hantering vid av föreningen anordnade aktiviteter som träning och tävling. Skidskyttekortet ersätter INTE en vapenlicens. För att (till exempel) få transportera föreningens vapen i bil eller förvara föreningens vapen i egna bostaden krävs ett protokollfört styrelsebeslut på att du som enskild medlem har rätt att göra det.

Examination erbjuds med jämna mellanrum i anslutning till ungdomsgruppens träningar, tisdagar och torsdagar 18:30 - 20:00. Håll utkik på hemsidan eller i facebookflödet då informationen normalt läggs ut där veckan innan.

För frågor kontakta: Peter Lodén eller Stefan Sedin

Publicerad: 2022-12-18

Senast uppdaterad: 2022-12-28

Författare: Elisabeth Richardsson

Senast ändrad av: Elisabeth Richardsson