Gå till innehåll
Biathlon Östersund
Biathlon Östersund

Styrelse och funktioner


Styrelse:
Ordförande: Björn Rentzhog, 070-301 02 62
Vice Ordförande: Stefan Sedin, 073-092 90 14
Sekreterare: Stefan Perdahl, 070-569 44 54
Kassör: Lars Evert Nilsson, 070-678 11 46
Marknad: Tord Österlund, 072-206 05 83
Ledamot: Andreas Karlstedt, 072-734 91 64
Ledamot: Elisabeth Richardsson, 070-221 22 36
Suppleant: Elenor Haka-Wall, 070-339 08 06
Suppleant: Eva Halvarsson, 070-301 39 99

Valberedning:
Ann-Sofie Jonsson (ordförande) 073-039 01 23


Funktioner:
Ungdomsansvarig: Peter Lodén, 070-334 70 25
Sportchef: Tord Österlund, 072-206 05 83
Junior/Senior ansvarig: Stefan Sedin, 073-092 90 14
Parasport: Lars Evert Nilsson, 070-678 11 46
Föreningsutveckling: Björn Rentzhog, 070-301 02 62
Kasunchef: Johan Oscarsson, 070-640 19 72
Skjutbanechef: Erik Olofsson, 070-619 09 78
Spårchef: Andreas Karlstedt, 072-734 91 64
Hemsida: Peter Lodén 070-334 70 25, Elisabet Richardsson, 070-221 22 36
Medlemsregister: Lars Evert Nilsson, 070-678 11 46
Funktionärsansvarig: Lars Evert Nilsson, 070-678 11 46
Eventansvarig: Lars Evert Nilsson, 070-678 11 46


Publicerad: 2022-12-16

Senast uppdaterad: 2022-12-28

Författare: Elisabeth Richardsson

Senast ändrad av: Elisabeth Richardsson