Gå till innehåll
Lima SKG
Lima SKG

Historik

En bild

En sammanställd historik för åren 1967 - 2006.

Lima Skyttegille är en förening med anor från den skarpskytterörelse som
bildades i början på 1890-talet. Den var dåtidens hemvärn och räknades som ett komplement till armen. Med tiden fick föreningarna en mer civil prägel som kan liknas med dagens precisionsskjutningar. Under åren 1908-1915 fanns en skytteförening i Limedsforsen, enligt uppgift från gamla styrelseledamöter, tyvärr finns inga protokoll bevarade förrän i början av 1930-talet. Men redan 1897 fanns det en notis i Mora Tidningen den 12 oktober:

"Lima Skyttegilles täflingsskjutning om statens pris: ägde rum
den 26 september å gillets skjutbana och erhöllo nedanstående skyttar pris.
1:a pris N.M. Olsson 105 points.
2:a pris Gustaf Hansson 104 points.
3:e pris; Anders Eriksson 99 points."

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2022-12-20

Författare: Eric Andersson

Senast ändrad av: Eric Andersson