Gå till innehåll
I 2 IF Karlstad
I 2 IF Karlstad

Tävlingsområdet

Tävlingsområdet för Görslitet Triathlon är det natursköna Skutberget som ligger på en udde ut i Vänern just utanför Karlstad. Skutberget har ett stort nätverk av motionsleder och badplatser samt en First Camp camping med goda möjligheter för tävlingsnära boende.
Tävlingsområdets delar kan också ses direkt i Google Maps här Länk till annan webbplats. med möjlighet att zooma in och allt.

Bild äver växlingsomårdet som satellitbildFörstora bilden
Översiktsbild över tävlingsområdet som satellitbildFörstora bilden

Inom området finns både rikligt med parkering samt dusch och ombytesmöjligheter på Skutbergets motionscentral.
Principskiss på växlings-/målområdet i 3D.

Konceptuell 3D-bild av växlings- och målområdetFörstora bilden

Sponsorer