Gå till innehåll
Häverödals SK
Häverödals SK

Tidslinje

 

På årets första styrelsmöte 20220112 kom förslaget upp första gången att undersöka möjlighterna att köpa IOGT-lokalen/fastigheten. Inte mycket hände under vår och sommar då ägarförhållanderna var oklara i dödsboet, under hösten upprättades en kontakt med döttrarna som ärvt fastighhten och dessa var intressrade av att sälja fastighten.

Den 19 September kallades det till ett extra styrelsmöte för att reda ut om styrelsen har mandat för ett ev köp av fastighetern. Deltagarna på mötet kom fram till att det enligt stadgarna inte är en fråga som måste beslutas på årsmöte utan styrelsen har mandat att ta beslut i frågan. Vidare diskuterades syftet med köpet, kostnader utöver köpeskillingen, finansiering, arbetsinsatser, köpeavtal, värdering osv.

Under oktober/novmber pågick jobb med att göra budget, värdering av fastighten, besiktning och få en förankring i sektionerna för ett köp.

6 November togs beslutet av styrelsen att förvärva fastighten, samtliga sektioner var positiva

2 Mars 2023 skrevs överlåtelsen av IOGT-lokalen på av Häverödals SK.s ordförande Håkan Wallander och Kassör Nina Melen Olsson.

Redan första helgen i mars båbörjades viss utrensning av lokalen, tex xx antal däck. Att jobbet med att röja ur skulle bli både omfattande och ta mycket tid i anspråk viste vi, då de tidigare ägarna hade offerter på över 200 000kr för att utföra jobbet. De här var dock inget som skrämde Bo Åberg och Lena Hast som tidigt tog på sig att ansvara för det enorma arbete som skulle krävas med att sortera rensa i husets insida. Jan Eklöf som hade hört talas om köpet av den gamla föreningslokalen och såg med glädje fram emot att det i framtiden åter kunde bli en levande föreningslokal. Så redan tidigt kunde vi slå på elen och även få igång belysning.

En bild

23 Mars var den första riktiga arbetsdagen, på bilden Anders Bergström, Inkeri Helin, Lars Halen, Börje Lindgren, Bo Åberg och Lena Hast, saknas på bilden Matti Hast och Håkan Wallander. Någon brist på arbetsuppgifter var det inte, Bosse och Lena fokuserade på insidan huset och vilken strategi som är det smidigaste och bästa sättet att rensa huset. Övriga gänget tog sig ann den vildvuxna tomten.

Under April fortsatte jobb både på insidan och utsidan. Strategin på insidan vart att koncentrera sig på bottenplanet och där börja att sortera upp alla prylar, på utsidan röjdes massor med sly och träd togs ner.

Maj, JP trädgård bistod med 4 st 20 fots containrar med sly och ris som kördes iväg för vidare flisning och eldning, och endel större träd togs ner.

Juni. Ett glädjande och positivt besked kom på ansökan som under våren sökts hos Landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen för att restaurera IOGT-fastighten. Utdrag ur motiveringen "Mötesplatser är en viktig del av landskapsutveckling då de kan främja social interaktion och samhällssamanhållning, samt bidra till att öka trivsel och livskvalitet i området. Föreningen arbetar för att fler föreningar, inte enbart Häverödals sportklubb ska kunna nyttja lokalen"

Börje Lindgren, Anders Bergström,Lars Hallen och Bo Åberg på en välbehövlig vila i Juni hettan.

Tomten börjar se ut som en tomt.

Juli månad och en aning lugnare tempo i och kring lokalen, men jobbet med att sortera upp saker av värde för att senare skede kunna hålla en loppis i lokalen har pågått, utomhus har mer buskar och sly rensats, även lokalens första inkomst har genererats genom 1 600kr för att sälja metalskrot.

Stora salen

Augusti. Loppisplanerna går vidare, och kristihimmelfärdshelgen kände som ett realistiskt mål och en bra helg att köra loppis på då mycket folk är i rörelse i byggden. Pengarna från Landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen börjar användas, dels grävs det för nya avlopps och vattenledningar och förbereds för och senare instalation av två värmepumpar.

September, jobbet fortsätter med rensa och och sortera. De instalerade värmepumparna kopplas in och vi kan nu ha en grundvärme för att skydda huset och kunna fortsätta jobben även under vintern.

Oktober. Vattenprover från fastighetens brun tas, varmvattenberedare, pump och hydrofon är beställda och förberedande jobb för att dra in vatten gjordes under månaden.

November. Utrensningen av lokalen tog en tillfälig paus, då föreningen fick en förfrågan om att hjälpa till och rensa ur ett dödsbo och genom det fann man många föremål som kan säljas på loppisen som planeras till våren 2024.

Även nya dräneringsrör och vattenledningar installerades under månaden

December. Vid utrensning av tidigare nämnda dödsbo så hittades en massa tomtar och här såg Lena och gänget möjlighter till att tjäna lite pengartill lokalen och samtidigt slippa slänga en sån fin samling tomtar. Idèn att köra en tomteloppis i samband med skidskytte sektionens årliga julmarknad föddes. Det vart några hektiska veckor att sortera och ställa iordning tomtarna, men så lyckat det vart, det var en strid ström av besökare som kom och loppisen inbringade närmare 10 000kr i intäkter till lokalen.

Efter framgången med tomteloppisen är redan planerna för en större loppis kristihimmelfärdshelgen igång.

Sponsorer