Gå till innehåll
IK Stern
IK Stern

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2022-12-19

Författare: Karin Nordling

Senast ändrad av: Karin Nordling

Registerutdrag


Bakgrund

Riksidrottsförbundet tog vid riksidrottsmötet 2019 beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Regler

Barn- och ungdomsledare i IK Stern måste visa Registerutdrag från Polisen för att få fortsätta sitt uppdrag i vår förening.

Det finns ingen misstanke mot ledare om olagligheter eller olämpligt beteende. Anledningen är att Riksidrottsförbundet bestämt att alla som har uppdrag som innebär kontakt med barn och ungdomar ska kunna visa att de inte dömts för allvarliga brott, inklusive barnpornografibrott och sexuella övergrepp.

Hur kommer det att fungera?

Styrelsen genom Henrik Johansson (ordf huvudstyrelsen) och Nisse Hassellöf (ordf Ungdom/Elit) kommer framöver att ta emot ledare för att de i enskildhet ska kunna visa registerutdragen.

Utdraget kommer enbart att granskas på plats, tillsammans med ledaren. Styrelsens representanter gör en notering att ledaren visat utdraget och bedömer om denna kan vara verksam i klubben i fortsättningen. Ledaren får sedan omedelbart tillbaka sitt registerutdrag.

Ett ledarregister kommer att upprättas. Där kommer det att noteras datum för när registerutdraget är visat. Registret kommer inte att innehålla någon annan information än detta.

Vi kommer framöver med regelbundenhet be alla ledare att visa ett aktuellt registerutdrag. Registerutdrag kommer alltid att krävas vid nytillsättningar.

Utdraget du som ledare i en förening ska begära heter ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”.

Här beställer du registerutdrag:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att visa registerutdraget:

När du har ditt registerutdrag, kontakta styrelsen genom Nisse Hassellöf (Kontaktinfo nedan), så gör vi upp om att träffas.

Notera att handläggningstiden för att få ett registerutdrag är ca 14 dagar.

Kontaktuppgift:

Nisse Hassellöf
ordf. IK Stern - Ungdom/Elit

0709 519982
nisse@qpg.se