Gå till innehåll
I 2 IF Karlstad
I 2 IF Karlstad

Sektionsårmöte

Sektionsledningen för I 2 IF Karlstad – triathlon inbjuder till sektionsårsmöte:

Tid

Torsdag 25 jan 2024 kl.18.00

Plats

Eva-Lisa Holtz arena, rum:Kulan

Dagordning sektionsårsmöte

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. (tre veckor före)
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Verksamhetsbeskrivning:
  • Summering av verksamheten för det senaste verksamhetsåret.
  • Sektionsstyrelsens presentation av ekonomiresultat för det senaste räkenskapsåret.
 7. Behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Behandling av sektionsstyrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Val av
  • ledamöter i sektionsstyrelsen för en tid av ett år. (minst fyra stycken)
  • förslag till sektionsledare inför föreningens årsmöte.
 10. Övriga frågor.
 11. Allmän diskussion om sektionens verksamhet, lägga till/ta bort.

 

Anmälan

Vi bjuder på fika och fralla.

Anmälan görs senast söndag 21 jan i facebook event: Länk Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-12-18

Senast uppdaterad: 2023-12-18

Författare: Claes Hallquist

Sponsorer