Elisabet Sylvan <elisabet.sylvan@gmail.com>

Äskande om pengar för Belysning mm i Sternstugan
1 meddelande

Lena From <lena.e.from@gmail.com>28 december 2022 kl. 23:23
Till: Elisabet Sylvan <elisabet.sylvan@gmail.com>, Henrik Johansson <henrik.johansson@aol.com>, Jonas Rutberg <jonas.rutberg@gmail.com>
Kopia: Ingrid Cullbrand <ingrid.cullbrand@gmail.com>, Ulrika Green <ulrikagreen8@gmail.com>, Christian <christianerlandsson@live.se>
Hej Styrelsen!
Bifogat finner ni uppdaterat förslag till interiör belysning i Sternstugan samt offerter.
I offerten från elektrikern ingår demontering av befintlig belysning men inte bortforsling av belysningsarmaturerna. Detta får vi lösa själva.

Förutom belysningen i storstugan skulle vi under nästa år också vilja byta kranar till tvättställen och duschmunstycken. Vi (Mats Lindgren och undertecknad) har en kontakt på FM Mattson/ Mora armaturer som är beredd att sponsra klubben med fem stycken moderna engreppsblandare till handfaten och fyra nya duschmunstycken.
För att kunna installera dessa skulle vi vilja äska medel för en rörmokare, uppskattningsvis 5-10`000kr. Vi letar dock efter någon inom klubben som kan göra detta men det är viktigt att det är en auktoriserad yrkesman/kvinna med tanke på försäkringar.

Vi kan i sammanhanget konstatera att av de avsatta 15´000 kr till Stugan har vi haft utgifter på ca 6650 under 2023.

Med vänlig hälsning

Stuggruppen genom Lena From


3 bilagor
Offert 958.pdf
12K
BUDGET-OFFERT.pdf
60K
Presentation_Interiör_Belysning_20221221.pdf
210K